vân đồn

DỰ ÁN OCEAN PARK VÂN ĐỒN – QUẢNG NINH

Giá: Thỏa thuận

Vị trí: hòn Cặp Xe, xã Hạ Long, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh

Loại hình: Đất nền

Chủ đầu tư: CÔng ty TNHH Quan Minh

Dự án sân bay Vân Đồn sẽ thu hồi vốn trong 45 năm?

Giá:

Vị trí:

Loại hình:

Chủ đầu tư: